Взаимопомощ

Асоциация на студентите изследователи

Борейки се с концепцията „другарче да прецака другарче“, се стремим да си помагаме един на друг в учене, справяне с изпити и най-вече МОТИВАЦИЯ.

Първият начин, по който това се случва, е колеги от един курс си организираме срещи с определена тема. Целта е да се мотивираме да четем, да обменим техники на запаметяване и да обясняваме един на друг, защото когато човек говори, разбира какви са му пропуските (пък и помага на останалите).

Вторият начин е големи да помагат на малки. Ако положението е критично, а то често е, група от колеги с общи въпроси се събират заедно с колега от горен курс, който да се наеме да отговори на въпросите им по един достъпен и разбираем начин.

Идеите са едно, реалността – друго.

Екипът на „Взаимопомощ“ се занимава с това да направи от идеите – РЕАЛНОСТ!

Лидер

Димо Димов

E-mail: dimkataa27@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/dimo.dimov.27

 

Текущи събития