Нови членове на АСИ

Асоциация на студентите изследователи

Евгени Петров

5 курс Медицина

https://www.facebook.com/vardarsski

 

Магдалена Гайдарова

https://www.facebook.com/magdalena.gaydarovamagi@photojet.net

 

Марина Митева

mia9580@yahoo.com

https://www.facebook.com/mari.miteva

 

Мирослав Върбев

miroslavvarbev@gmail.com 

https://www.facebook.com/prosto.varbev