Кръжоци

Асоциация на студентите изследователи

Те представляват учебни занятия, които са водени от асистенти, доценти и професори. Хабилитираните лица преподават на малка група от студенти (10-15), които имат засилен интерес към някоя тема, имат проблеми с разбирането на даден материал, искат да обогатят знанията си  или да подобрят практическите си умения.

Студентите се изисква да са предварително подготвени за съответния Кръжок. Целта на “Кръжоците” е да подобри нивото на медицинското образование и да мотивира студентите по медицина, дентална медицина и фармация.
Членовете на екип “Кръжоци” проучват проблемните дисциплини за студентите и намират готини асистенти, на които доброволно им се занимава със амбициозни студенти.

 

Лидери

Стефани Комсийска

E-mail: steffsset@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/paper.wingss

 

Здравка Стоянова

E-mail: zdravkastoyanova@abv.bg

Facebook: www.facebook.com/StoyanovaZdravka

Текущи събития:

Как да пишем наука

На 03.10.2017г. (вторник) в III аудитория ще се проведе първият за тази академична година кръжок, в който ще Ви разясним и покажем как се пишат научни разработки и абстракти. Кръжока ще водят колегите ни Анна Даниелова и Стефан Ценов – студенти по медицина в трети курс. С новопридобитите умения всеки желаещ може да се включи в предстоящия ни конгрес – IBCS (International Biomedical Congress of Sofia)! Информираме Ви, че “Как да пишем наука?” ще се провежда един път седмично до края на месец октомври. Очакваме Ви!