Връзки с обществеността (PR)

Асоциация на студентите изследователи

В основата на PR-екипа стои отразяването на социалната значимост на Асоциацията. Той има за цел промотиране на дейността на АСИ по всевъзможни канали (директни контакти, имейл, фейсбук групи и чатове и др.) и изграждане на добър и привлекателен имидж на едно тепърва издигащо се общество.

 

Лидер

Рени Якимова

E-mail: reniyakimova@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/YakimovaReni